Categorieën
Nieuws

Doorgaande Lijn | Netwerk Nieuwkomers, Uitstroom Taalschool en Expertisebijeenkomsten Jonge nieuwkomers

Netwerk Nieuwkomers

De eerste ronde van het netwerk nieuwkomers is op de helft van het jaarprogramma. Gewerkt is aan de thema’s Meertaligheid, Taalontwikkeling en Sociaal-emotioneel Leren.  Voor na de zomervakantie staan Trauma en Veerkracht en Samenwerken met ouders/ versterken van het thuisnetwerk op de planning.

Op dit moment vinden de intakegesprekken plaats voor ronde 2 van de training nieuwkomersspecialist. In september 2023 zal ronde 2 van start gaan. Er is veel belangstelling en we streven ernaar dat 8-10 scholen mee kunnen doen aan deze ronde. Tevens zullen vijf consulenten SWV Utrecht PO uit de verschillende TPO’s deelnemen aan ronde 2. We zullen in september 2023 opnieuw inventariseren welke scholen interesse hebben in deelname voor ronde 3, start naar verwachting in januari 2024.

Uitstroom vanuit Taalschool Utrecht zomervakantie 2023 en Expertisebijeenkomsten Jonge nieuwkomers najaar 2023

Beste collega’s,

Zoals wellicht bekend is er afgelopen schooljaren een enorme instroom van nieuwkomers geweest. Taalschool Utrecht heeft daarmee in juli 2023 een recorduitstroom van rond de 300 leerlingen.

Door verschillende omstandigheden merken we dat het niveau van de huidige groep uitstromende Taalschoolleerlingen gemiddeld lager kan liggen dan jullie van ons gewend zijn. Gelukkig nemen steeds meer scholen deel aan de training Netwerk Nieuwkomers van het samenwerkingsverband, waardoor de kennis en vaardigheden op het gebied van het aanbod aan nieuwkomers ook stedelijk toenemen.

Vanuit de nazorg die wij als school bieden, kunt u uiteraard ook altijd na plaatsing nog contact met ons opnemen met specifieke vragen. Ouders gaan zelf op zoek naar een school in de buurt van waar ze wonen en krijgen ook altijd een informatiekaart vanuit Taalschool Utrecht mee. We wensen al deze leerlingen een goede vervolgplek op een Utrechtse school toe, om hun onderwijsloopbaan in Nederland te kunnen vervolgen.

Vanuit het Stedelijk Expertiseteam Nieuwkomers organiseren we ook komend schooljaar weer een aantal bijeenkomsten rondom jonge nieuwkomers (kleuters). De data zijn:

  • donderdag 7 sep 2023 van 15.00-17.30 uur – Taalontwikkeling en Meertaligheid
  • donderdag 5 okt 2023 van 15.00-17.30 uur – Trauma, Veerkracht en Sociaal-emotioneel Leren
  • donderdag 9 nov 2023 van 15.00-17.30 uur – Samenwerking met ouders / versterken van het thuisnetwerk

Locatie: Taalschool Utrecht – Ondiep.

Opgave kan via onderstaande link voor 1 september 2023:

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor mensen die werken met kleuters met een nieuwkomersachtergrond (of leerlingen met soortgelijke ondersteuningsbehoeften), bijvoorbeeld in de rol van leerkracht of Intern Begeleider.

J. Olsthoorn, Directeur Taalschool Utrecht

E. van Zoest en Elzemiek Chell, Coördinatie Stedelijk Expertiseteam Nieuwkomers