Categorieën
Nieuws

Dekkend aanbod | Stedelijk expertiseteam hoogbegaafdheid

Het stedelijk expertiseteam hoogbegaafdheid bestaat uit professionals (leerkrachten, coördinatoren) werkzaam in een van de Magisgroepen, het voltijds HB-onderwijs, de HB+ groep en het swv. Dit expertiseteam heeft als doel gesteld om expertise met andere scholen te delen.

Wat gaan we doen?

  • De leden van het stedelijk expertiseteam hoogbegaafdheid worden gekoppeld aan de reguliere basisscholen. In de week na de herfstvakantie ontvangt iedere school een mail van een lid van het expertiseteam om kennis te maken en om te bespreken wat de contactpersoon voor jouw school kan betekenen. Ieder lid heeft op jaarbasis ongeveer 4-5 contacturen per school beschikbaar. Vragen waarop meegedacht kan worden zijn vragen op het gebied van bijvoorbeeld organisatie, klassenmanagement, materialen, compacten, verrijken en leervaardigheden zoals leren leren, mindset, leermotivatie. Het streven is dat het lid van het stedelijk expertiseteam hoogbegaafdheid voor de kerstvakantie contact opneemt voor een eerste afspraak. Hiermee komt de vraagbaakfunctie op de website van het swv na de herfstvakantie te vervallen.
    Let op: voor vragen over individuele leerlingen blijft het swv het aanspreekpunt. Je blijft hiervoor gewoon een startgesprek aanvragen.
  • Dit schooljaar zullen weer verschillende workshops aangeboden worden. De eerste workshop van dit schooljaar staat in het teken van het signaleren van (hoog)begaafde meisjes. Deze vindt plaats op donderdag 17 november a.s. van 15.30-17.00 uur op Montessori Oog in Al, en wordt gegeven door Wendelmoet Kuipers, leerkracht van de Magis-groep. De workshop is gericht op leerkrachten, ib’ers. Ook kernpartners zijn welkom om aan te sluiten. Aanmelden kan tot uiterlijk 10 november a.s. via deze link.