Categorieën
Nieuws

Dekkend aanbod | Samenwerken met Auris

Eén van de doelen van passend onderwijs is dat leerlingen zo thuisnabij en zo regulier mogelijk naar school gaan. Bij het vormgeven van passend onderwijs helpt het als er in de school zelf expertise beschikbaar is. Daar waar een school een vraag heeft op het gebied van taal-/spraakontwikkeling (cluster 2), kan een beroep worden gedaan op Auris. Dit kan door het aanvragen van een consultatie of arrangement.

Auris heeft als expertiseorganisatie tot taak om de leerkrachten (en daarmee de school) te ondersteunen en meer deskundig te maken op het gebied van cluster 2. Het gaat daarbij om het inbrengen van expertise in een team, in de school, als toevoeging aan de basisondersteuning in de reguliere scholen.

Auris richt zich vooral op de ondersteuning van de leerkracht. De ondersteuning kenmerkt zich door inzet van specialisten, die gebruik maken van effectieve interventies (evidence informed en waar mogelijk evidence based) gericht op de direct betrokkenen in het onderwijssysteem rondom de leerling. Hier ligt zowel een taak voor de ambulante dienst als voor het Cursuscentrum. Dit alles is maatwerk.

Auris biedt hiermee een vorm van ondersteuning, die duurzaam is. Enerzijds heeft de leerling hier direct 5 dagen per week voordeel van. Anderzijds zullen andere leerlingen die bij deze leerkracht in de groep zitten hiervan profiteren.