Categorieën
Nieuws

Dekkend aanbod | (hoog)begaafdheid

Stedelijk Expertiseteam

Het Stedelijk Expertiseteam (Hoog)begaafdheid organiseert komend schooljaar een aantal interessante workshops met als onderwerpen traumasensitief onderwijs, kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong (deel 2), het versterken van vaardigheden richting de overstap naar het VO, omgaan met intense emoties, het vertalen van lessen naar hogere orde denkopdrachten en klassenmanagement. Begin volgend schooljaar ontvang je vanuit het Stedelijk Expertiseteam (Hoog)begaafdheid een overzicht met alle data en aanmeldmogelijkheden.

Daarnaast staan ook in het nieuwe schooljaar de leden van het Stedelijk Expertiseteam (Hoog)begaafdheid weer voor je klaar om mee te denken met diverse vragen rondom (hoog)begaafdheid. Weet je niet meer wie jouw contactpersoon is? Neem dan contact op met Lynsey van Schaik.

Vertrek Monique van Selow

Ook delen we hier dat Monique van Selow, projectleider (hoog)begaafdheid, themaverbinder Dekkend Aanbod en consulent passend onderwijs in TPO4, haar besluit deelde om haar taken bij het swv na dit schooljaar af te ronden. In het nieuwe schooljaar gaat zij starten als beleidsadviseur bij het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht. Monique bedankt iedereen voor de fijne samenwerking.

Monique heeft enorm veel betekend voor onze staande visie en ons aanbod voor kinderen met een HB ondersteuningsvraag. En nu is de evaluatie van deze vier jaar investeren op HB aanbod in concept gereed en het project daarmee nagenoeg afgerond, er is een team HB in het swv met deskundige collega’s en ook in de stad staat de infrastructuur voor dat kennisdelen en bouwen aan die sterke HB basis. Monique laat ons wijs verder gaan!

Verhuizing SOM HB+

In augustus 2021 is binnen Utrecht gestart met een groep voor leerlingen met hoogbegaafdheid en bijkomende intensieve ondersteunings- of begeleidingsbehoeften: de SOM HB+ groep. Deze groep is een samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp en is gehuisvest op SBO Belle van Zuylen.

In de loop van het schooljaar 2021-2022 werd geconcludeerd dat de ruimte die nodig is om onderwijs en jeugdhulp aan de groep leerlingen passend te kunnen organiseren op de huidige locatie. Daarom zijn verkennende gesprekken gevoerd om na te gaan of er andere huisvestingsmogelijkheden zouden zijn binnen de stad voor de SOM HB+ groep.

We zijn blij te kunnen vertellen dat per 1 augustus 2023 de SOM HB+ groep zal worden ondergebracht bij basisschool De Spits in de wijk Lunetten. Deze basisschool heeft ook groepen met voltijds HB-onderwijs en biedt daarmee mooie mogelijkheden voor doorstroom en structurele samenwerking in het curriculum. We verwachten hiermee een nog passender aanbod aan de leerlingen in deze groep te kunnen doen.