Categorieën
Nieuws

Consultatie en Advies bij Auris: samenwerking met cluster 2

Met specifieke vragen over de spraak- en taalontwikkeling, over het gehoor of over de manier waarop de leerling communiceert kan een beroep worden gedaan op Auris. Hiervoor kan een Consultatie en Advies worden aangevraagd.

Een consultatie kan bestaan uit een observatie, gesprekken (voor- en nabespreking) en een kort verslag met handelingsgerichte adviezen. Dit is maatwerk; de uitvoering kan daarom verschillen. Consultatie en Advies geeft meer inzicht in wat er met de leerling aan de hand is, op het gebied van spraak, taal en/of communicatie. Ook geeft de Auris-medewerker de school gericht advies over eventuele aanpassingen in het onderwijs die passen bij de leerling. Een mogelijk advies is om de leerling aan te melden voor nader onderzoek, bij een logopedist of bij een Audiologisch Centrum. Dit onderzoek kan meer duidelijkheid geven over de problemen van de leerling. Medewerkers van het Auris Audiologisch Centrum kunnen bijvoorbeeld de diagnose (ernstige) taalontwikkelingsstoornis stellen.

Als er sprake blijkt van een taalontwikkelingsstoornis die ernstige invloed heeft op het volgen van onderwijs, kan een school extra ondersteuning vanuit Auris aanvragen in de vorm van een onderwijsarrangement bij het Aanmeldpunt (AMP). 

Contactpersonen

Binnen de Ambulante Dienst bestaat Team Utrecht uit 3 wijkteams; in elk wijkteam is één ambulant dienstverlener contactpersoon. Dit zijn:

De consultaties worden uitgevoerd door zowel de contactpersonen als de andere ambulant dienstverleners. De contactpersonen coördineren dit.

Meer informatie

Consultatie en Advies

Aanmelden Consultatie en Advies

Aanvraagformulier Consultatie en Advies

Aanmeldpunt (AMP)