Categorieën
Nieuws

Conferentie Naar inclusiever onderwijs

Op 1 juni j.l. was Jetta Spaanenburg uitgenodigd om op de conferentie Naar inclusiever onderwijs samen met Illya Soffer (Ieder(in)), Jacobine Geel (voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens), Francesco Veenstra (rijksbouwmeester), Albert Weishaupt (bestuurder VO) en Dolf van Veen (hoofd NCOJ) het gesprek te voeren over de beweging naar inclusiever onderwijs. Ook vertelde Jetta over wat wij in SWV Utrecht PO doen om elkaar te ontmoeten, samen te leren en wat wij doen met schoolleiders uit speciaal en regulier onderwijs met de werkagenda verbinding regulier-speciaal. Hoe we in Utrecht in gezamenlijkheid met ouders en samenwerkingspartners onderwijs en zorg vorm geven aan inclusie, als één van de regio’s van het Platform Naar Inclusiever Onderwijs.


Het was een inspirerende dag waarop weer duidelijk werd dat we allemaal inclusief ZIJN, maar het nu vooral moeten gaan DOEN.