Categorieën
Nieuws

Briefadvies Onderwijsraad NPO

De Onderwijsraad adviseert de regering in haar briefadvies (juni 2021) het NPO te verbinden aan structurele investeringen in het onderwijs en dit vast te leggen in het regeerakkoord. Alleen zo wordt de forse incidentele investering in het corona-gerelateerde herstelprogramma dienstbaar aan duurzame verbetering en ontwikkeling van het onderwijs.

De raad constateert dat de beperkte looptijd van het NPO en het incidentele karakter hierbij beperkingen zijn en adviseert om na twee jaar de balans op te maken van de effecten van het NPO. De herstelmaatregelen van het NPO kunnen aan kracht winnen als de regering met structurele investeringen en lange termijnbeleid inzet op:

  • de aanpak van het leraren-en schoolleiderstekort in het nieuwe regeerakkoord;
  • verbeteren van de kwaliteit en gelijkere onderwijskansen;
  • structureel investeren in kennisinfrastructuur voor kennisdeling en kennisbenutting;
  • realiseren van een lokaal offensief om jongeren perspectief te bieden.