Categorieën
Nieuws

Brief aan de Kamer

Afgelopen vrijdag 25 juni hebben Netwerk LPO en Sectorraad samenwerkingsverbanden vo gezamenlijk een brief verstuurd aan mevrouw Hamer, heer Rutte en mevrouw Kaag, waarin we aandacht vragen voor een grotere kansengelijkheid en inclusiviteit in het jeugddomein. De inhoud van deze brief is tot stand gekomen in nauw overleg met de PO-Raad VO-raad en de Sectorraad GO en wordt ondersteund door de VNG (samenwerkende gemeenten) en het Platform Naar inclusiever onderwijs (VOS/ABB, Verus en NCOJ).

In de brief pleiten we voor een heldere en consistente keuze voor een inclusievere aanpak binnen onderwijs en jeugdzorg. Daarnaast schetsen we wat daar volgens ons voor nodig is. De samenwerkingsverbanden passend onderwijs kunnen in dit proces een stuwende en verbindende rol spelen. Een financiële claim leggen we nog niet in de brief, maar we geven wel aan dat er substantiële investeringen én de nodige aanpassingen in wet- en regelgeving nodig zullen zijn om de beweging naar een inclusiever samenleving succesvol te kunnen maken. Wij hopen dat de brief bij kan dragen aan de politieke bewustwording van de noodzaak van deze beweging #naarmeerinclusie.