Categorieën
Nieuws

Bericht ouder- en jeugdsteunpunt

Per 1 augustus hebben alle samenwerkingsverbanden een ouder- en jeugdsteunpunt. We maken bij het vormgeven van het ouder- en jeugdsteunpunt gebruik van de leidraad die de minister heeft opgesteld. Vanuit onze visie werken wij al veel samen met ouders en ondersteunen wij ouders waar wij kunnen. Om ouders nog beter te kunnen steunen en informeren, hebben wij een extra pagina toegevoegd aan onze website met informatie voor ouders.

Om nog beter beeld te hebben van de steun en informatie die ouders nodig hebben, zullen wij de ouders in Utrecht bevragen middels een enquête. We trekken hierin samen op met collega samenwerkingsverband Sterk VO. Ook nodigen wij ouders die graag actief mee ons mee willen denken uit om zich bij ons te melden.