Categorieën
Nieuws

Handelingsgericht (integraal) arrangeren – format OPP

Vanaf 1 mei aanstaande is het format voor het OPP gebruiksvriendelijker. Je kunt het nieuwe format samen met een toelichting downloaden op de website van het Samenwerkingsverband.

Er is gekozen om alleen de wettelijke onderdelen op te nemen om onnodige administratieve lasten te voorkomen en om ervoor te zorgen dat het een werkbaar document is. Daarnaast is er een werkwijze geschreven ter ondersteuning. Als je gebruik maakt van dit format, dan kan je als school je eigen logo bovenaan het OPP plaatsen. Het format OPP en de werkwijze is vanaf 1 mei aanstaande te downloaden op de website van het Samenwerkingsverband, bij de informatie over de handelingsgericht arrangeren.