Arrangeren

Wanneer de basisondersteuning voor een leerling ontoereikend blijkt, kan de school een arrangement aanvragen. Een arrangement Extra Ondersteuning bestaat uit interne en/of externe ondersteuning voor de leerling, externe ondersteuning voor de leerkracht of een combinatie van beide.  

Wij bieden als Samenwerkingsverband een format voor het ontwikkelingsperspectief (OPP), waar scholen gebruik van kunnen maken. Het format voldoet aan de wettelijke eisen voor een OPP. Ter ondersteuning aan dit format is een Handreiking Ontwikkelingsperpectief opgesteld. Beide documenten zijn hieronder te downloaden.

Klik hier voor de handleidingen voor het gebruik van Onderwijs Transparant.