Signaleren van (hoog)begaafde leerlingen met een migratieachtergrond

Sprekers:
Leonieke Boogaard
Sima de Bruyn-Daoud

Doelgroep:
Leerkrachten, intern begeleiders

Kernpartners welkom