s(b)o directie-overleg

Overleg met het SWV Utrecht PO en alle directeuren van s(b)o scholen.