Lerend Netwerk TPO 2

Bijeenkomst voor intern begeleiders en kernpartners van TPO 2.

Tijd: 9:00 – 11:00 uur