Expertisenetwerk Passend Onderwijs Utrecht

Overleg met alle orthopedagogen van het so en sbo en consulenten van SWV Utrecht PO.