Afstemmingsoverleg bestuur en SWV

Een informeel overleg met afgevaardigden van schoolbesturen en het SWV Utrecht PO.